темы wordpress бесплатно
новые туры в ОАЭ

MUDr. Irena Galušková

30 let lékařské praxe. Lékař se specializací na resuscitaci a urgentní první pomoci. 20 let zkušeností v oboru bioinformatiky, buněčné medicíny, v oblasti homotoxikologie, imunologie, endokrinologie, anti-aging a infúzní /nitrožilní/ terapie, ozonové terapie a intravenózní chelatoterapie. Je držitelem autorského práva a dvou patentů v oblasti diagnostiky buněk a patogenetického /kauzální/ léčby různých onemocnění pomocí biomolekulárních metod, tzv. „low dosis medicine“ /medicína nízkých dávek/. Některé vědecké práce byly vyznamenány Komisí OSN a byl uznán titul „Doktor bioinformačních technologií“. Způsob, který používá lékař, podle principu: “léčit pacienta, nikoliv diagnózu”, zahrnuje individuální princip k pacientovi, zpracování individuálních schémat léčby, s ohledem na genetickou analýzu, imunologii, endokrinologii, virologii, atd. Absolvování studia na univerzitě v Miláně v oboru „low dosis medicine“ /Itálie/, certifikace v oboru genetiky /Lucembursko/, v oblasti endokrinologie způsobem léčby přirozenými hormony identických s lidskými /Frankfurt nad Mohanem/, certifikace se specializací v oboru “cell therapy”- buněčná terapie / Hamburg /, je členem francouzsko-německého spolku “cell therapy”.